Leasing

je finanční produkt na pořízení movitých věcí. Je vázán na financovaný předmět. U nás se objevil po r.1989 Rozlišujeme finanční, operativní a zpětný...
Čtěte více »

Registr dlužníků

je databáze osob, které jsou pozadu se splácením svých závazků. Smyslem těchto registrů je pomoci bankovním i nebankovním subjektům při zjišťování solventnosti svých potencionálních dlužníků. Registry shromažďují informace od věřitelů a zpřistupňují je dalším věřitelům. Provozovatele registrů dlužníků sdružuje celoevropská...
Čtěte více »